Učitavanje…

Hiperbarične komore

HIPERBARIČNE KOMORE

Udisanje 100% kiseonika pod pritiskom 2 do 3 puta većim od atmosferskog doprinosi lečenju poremećaja cirkulacije, srčanih oboljenja, sporo zarastajućih rana, gangrena, nezarastajućih preloma kostiju, trovanja gasovima, sprečava komplikacije dijabetesne bolesti, neuroloških oboljenja i brojnih drugih.

Ova terapija se preporučuje i zdravim osobama kako bi sačuvale mladalački izgled, vitalnost i unapredili svoje zdravlje.

Može da se koristi kao osnovna terapija ili kao dodatna terapija u svim slučajevima kada je došlo do deficita u transportu kiseonika. Lek izbora je kod trovanja ugljen-monoksidom, kao i kod komplikacija šećerne bolesti i usporenog zarastanja rana. Mali je broj kontraindikacija za tretiranje pacijenata u uslovima hiperbaričnog kiseonika.

Korišćenje barokomore indikovano je u slučajevima kontuzije kičmene moždine, akutne povrede kičmene moždine, dekubitusi, povrede i frakture koštano-zglobnog sistema, kraš povrede, zarastanje rana, osteomijelitis, kompromitovani graftovi, dijabetične i ostale angiopatske promene na ekstremitetima, gasne gangrene, šok, barotrauma, dekompresiona bolest, pareza nervusa facijalis, jatrogene gasne embolije, cerebro-vaskularni insult, ishemija mozga, nagli gubitak sluha, avaskularna nekroza glavice femora, intoksikacija ugljen monoksidom, nikotinska intoksikacija nikotinom, pušačka noga, Sudekov sindrom, vazomotorne glavobolje – migrene, embolija arterije centralis retine, sportske povrede, kao i kod zdravih ljudi u smislu osvežavanja organizma (anti-age program).